30 години опит като строителен контрол

Завършили сме множество големи производствени и жилищни проекти, разполагаме с дългогодишен опит в химически заводи и инфраструктура. Контакти със строителен надзор +359893620344

80

38

54

500

Строителен надзор

Всяка структура, построена без запас от безопасност, има риск да рухне.